Indiansk språkfamilie i Sør-Amerika tilhørende språkgruppen makro-karib, inndelt i tre underfamilier: nord-karib (83 språk), sør-karib (12 språk) og nordvest-karib (67 språk). Familien har navn etter et nord-karibisk språk som i dag tales i Honduras og Belize. For øvrig finnes karibisk-talende folk i Venezuela og Guyana, foruten omkring Xingus og Tapajós' kilder. Det er mulig at karib-språkene tidligere var konsentrert i det sentrale Brasil for så senere å ha ekspandert nordover.