Kardask, stiv børste til å strigle hester med; skurebørste.