Karbonylering, betegnelse for reaksjon mellom en organisk eller metallorganisk forbindelse og karbonmonoksid, CO. Reaksjonen har stor teknisk betydning. Inngår bl.a. ved fremstilling av eddiksyre fra metanol, CH3OH + CO→CH3COOH, og ved fremstilling av myknerråstoffer.