Karbonisering, kjemisk behandling av ullmaterialer og ullblandinger for å rense dem for vegetabilske forurensninger. Utføres ved hjelp av svovelsyre, saltsyredamper eller aluminiumklorid. Under oppvarming brytes forurensningene ned og blir deretter fjernet, dels ved utvasking og nøytralisering av syren, dels ved mekanisk bearbeidelse.