Karbohydraser, fellesbetegnelse for enzymer som katalyserer hydrolysen av glykosidbindingene i oligosakkarider og polysakkarider. To eksempler er amylase og sukrase, som hydrolyserer hhv. stivelse og rørsukker (sukrose).