Karbinol, eldre navn på alkoholer som er avledet av metanol, CH3OH, ved at ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med hydrokarbonrester, f.eks. trimetylkarbinol, (CH3)3COH. I henhold til nyere nomenklaturregler brukes i stedet metanol, slik at den ovennevnte alkohol nå skal kalles trimetylmetanol. Det kan nevnes at denne alkoholen vanligvis kalles tertiær butylalkohol eller 2-metyl-2-propanol.