Karbazol, krystallinsk organisk forbindelse med smeltepunkt 245 °C. Karbazol har molekylformel C12H9N og er et dibenzpyrrol, dvs. et trisyklisk molekyl bygd opp av én pyrrol- og to benzenringer. Finnes i steinkulltjære og kan utvinnes av den, men kan også lages syntetisk. Brukes teknisk til fremstilling av fargestoffer, eksplosiver, insekticider, antioksidasjonsmidler m.m.