Karbanioner, negative ioner hvor ladningen helt eller delvis er lokalisert til ett eller flere karbonatomer. De vanligste karbanionene er trivalente (karbonatomet har tre enkeltbindinger). Karbanioner dannes bl.a. når hydrokarboner spalter av et proton. Karbanioner er ustabile og utgjør viktige mellomstasjoner i kjemiske reaksjoner.