Karbamid er et eldre navn på den kjemiske forbindelsen urea.