Karavane-serai, karavanserai (persisk), i Nord-Afrika og Midtøsten offentlig herberge for karavaner, med folk og dyr.