Karabela, krumsabel, tidligere båret av polske adelsmenn.