Kapun, unghane hvor testiklene er fjernet ved kastrasjon (kapunering). Kapunering er etter dyrevernloven forbudt i Norge.