Kaptiøs, som er beregnet på å villede eller overliste; underfundig; dss. kaptatorisk.