Kaptatorisk, anlagt på å narre eller fange, underfundig; kaptatorisk spørsmål, spørsmål som er stilt slik at det lokker frem det svaret man ønsker.