Kaprinsyre, dekansyre, organisk syre i form av hvite krystaller, smeltepunkt 31,5 °C. Den hører med til den homologe rekken av karboksylsyrer som vanligvis kalles fettsyrerekken. Molekylformel CH3(CH2)8COOH. Finnes som glyserid i forskjellige fettarter. Se for øvrig kapronsyre.