Kappefly, sommerfuglart i familien nattfly. Brystets ryggside har en bred, bakoverrettet «kappe» av hår. Forvingene er brune med lysere midtparti, bakvingene er lysebrune og vingespennet 49–60 mm. Kappefly overvintrer som voksen, flyr tidlig om våren og sent på høsten på noe fuktig eng- og buskmark, og er vanlig i hele Norge nord til polarsirkelen. Larven er svart med 3 gule rygglinjer og hårvorter, og lever av ulike urter og busker på fuktig mark. Opptrer på frukttrær hvor den gnager på blad, blomster og kart tilsvarende bølgefly.