Opprinnelig kort innholdsangivelse, anbrakt foran et hovedavsnitt av et skrift; dernest avsnittet selv; kapittelinndeling ble visstnok først foretatt i Bibelen (1200-tallet). Brukes også i betydningen avsnitt, del av utvikling, livsløp el.l., dessuten om emne, spørsmål, sak («la oss ikke komme inn på det kapitlet»).