Kapinga, kiriniti, befolkningen på den isolerte atollen Kapingamarangi, den sørligste av Karolinene i Mikronesia. Ifølge lokale myter stammer den nåværende polynesiske befolkningen (totalt ca. 1100, hvorav halvparten bor utenfor atollen) fra Tuvalu, muligens med innslag av migranter fra Samoa. Språket er austronesisk. Økonomien er basert på kokosnøtter, fiske, svineavl og dyrking av taro. Slektskap regnes både på mors- og farssiden. Stabile grupper dannes dermed aldri (man er i slekt med «alle»), og gruppetilhørighet må velges. Ekteskapsforbud gjelder bare mellom foreldre og barn og mellom hel- og halvsøsken. Ellers finner man flergifte for begge kjønn (polygyni og polyandri), konebytte mellom brødre, og ekteskap mellom onkel og niese. De ulike ekteskapsstrategiene kan sees som forsøk på å skaffe ens egen slektsgruppe flere medlemmer og mer dyrkbar jord.