Kapasitet, a) Elektrostatisk kapasitet, eldre betegnelse for kapasitans. b) Varmekapasitet vil si et legemes evne til å oppta varme. Den angis i joule per °C eller joule per kelvin (J/K).