Kantved, betegnelse på snittflate på trelast som er skåret på langs av fibrene fra margen mot barken (også kalt radialt snitt eller stående årringer). De andre snittflatene kalles endeved (på tvers av fiberretningene) og flaskved (eller tangentialt snitt).