Kantlyng, grov, mørkegrønn dvergbusk i lyngfamilien. 10–30 cm høy, med skjellaktige, eviggrønne blad i fire tette rader, og hvite blomster i grentoppene. Kantlyng vokser på tørre steder fra Saltdal til Porsanger i Finnmark opp til 1520 moh. i Troms. Kantlyng er en høyarktisk plante, og den er utbredt i hele Arktis.