Kanselli er betegnelse på en ambassades kontorlokaler eller hovedkontor og knutepunkt for samtlige av dens gjøremål.