Kanarifuglekonge, underart av fuglekonge, fugleart i fuglekongefamilien. Lever på Kanariøyene. Kanarifuglekongen betraktes iblant som en egen art.