Kanariblomkarse, art i blomkarsefamilien. Opp til 4 m lang slyngplante med 5-delte blad og gule blomster med honningspore fra det ene begerbladet. Kanariblomkarse stammer fra Sør-Amerika og dyrkes som prydplante i Norge. Den finnes av og til forvillet, men overlever ikke vinteren.