Kanadarøye er en benfiskart i laksefamilien. Dette er en storvokst fiskespisende røyeart som er utbredt i Nord-Amerika, spesielt Alaska, Canada og i Great Lakes i USA. Bestanden i Great Lakes har imidlertid gått sterkt tilbake etter at vannsystemene ble åpnet for skipstrafikk fra havet. Det førte til at parasitterende niøyer fikk adgang til sjøene og angrep kanadarøya og andre fisk i vassdraget. 

Kanadarøya lever i innsjøer, helst i relativt store og kalde innsjøer. De er oftest å finne på relativt dypt vann. Som ung lever den av dyreplankton og vanninsekter, men starter relativt raskt å spise fisk. Etter å ha startet med fiskespising vokser det raskt og kan bli svært stor, over 45 kg. 

Kanadarøya kom til norske vassdrag da yngel fra et svensk klekkeri ble satt ut i Lierne i 1971-72. I dag er arten registrert i minst ti innsjøer i Nord-Trøndelag, blant dem de store regulerte sjøene Tunnsjøen og Limingen. I 1985 ble arten utsatt i Lutvann ved Oslo, hvor den ser ut til å gyte og formere seg. Muligens finnes den også i Maridalsvannet og Nøklevann. I 2016 ble det også fanget kanadarøye i vann i Nordland. Kanadarøya er plassert i høyeste risikoklasse på Norsk svarteliste 2007. All videre utsetting er forbudt, som for fremmede fiskearter for øvrig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.