Kamtsjadaler, itel'men, folkegruppe i Russland, Kamtsjatkas urbefolkning. De talte opprinnelig et paleosibirsk språk og levde av jakt, fiske og sanking i de sentrale delene av halvøya. Nå er de imidlertid nærmest helt russifisert, og bor i moderne fiskerkollektiver. Deres tradisjonelle religion er sjamanisme.