Kampfisk, akvariefisk i familien guramier, Osphronemidae. Den fargesprakende hannen har lange finner og hale. Den formen som er vanlig i handelen har lengre finner og andre farger enn villformen og blir ca. 5–6 cm. Blir to hanner satt i samme akvarium, slåss de. Kampfiskene bygger skumreir, og etter at leken er ferdig, og eggene ligger vel til rette i skummet, må hunnen fjernes. Hannen passer på reiret til ungene klekkes, og bør da fjernes. De bør holdes i godt beplantede, men ikke nødvendigvis store akvarier, ved minst 25 °C. Villformen; siamesisk kampfisk eller siamkampfisk, lever i ferskvann i Sørøst-Asia. Betta-slekten omfatter også en rekke andre arter, men disse er mindre vanlige som akvariefisk.