Kampanologi, læren om (kirke)klokker, særlig om ringing i klokker.