Kamhornet borebille, billeart i familien borebiller, Anobiidae. Rødbrune eller gulbrune dekkvinger og kraftig kamformete antenner. Lengde 3 til 5 mm. Både voksne og larver borer i tørre løvtrær. I utlandet er den alvorlig skadedyr som bl.a. angriper møbler. Sjelden i Norge, kun funnet utendørs i Oslo-området.