Kamfen, hvit krystallinsk organisk forbindelse med smeltepunkt ca. 50 °C. Lukter av terpentin og kamfer. Kjemisk er det et bisyklisk hydrokarbon med en dobbeltbinding; et terpen med molekylformel C10H16. Finnes i visse eteriske oljer, bl.a. i oljen av furutreet Pinus sibirica, men kan også fremstilles ved isomerisering av pinen som finnes i vanlig terpentinolje. Kamfen brukes som erstatning for kamfer, men kan også selv oksideres til dette og er derfor et mellomprodukt i fremstillingen av syntetisk kamfer.