Kalokagathi, betegnet i oldtidens Hellas, ikke minst hos Sokrates, idealet for ungdomsoppdragelsen. Den som var oppdradd i kalokagathi, var kalokagathos, det vil si vakker og god; et fullkomment harmonisk menneske av vesen og atferd, hva vi i dag ville kalle en gentleman.