Kalle, rødlig til rødbrun farget kjerne av enkelte løvtreslag. Fenomenet er oftest knyttet til bjørk, men bøk og osp kan også danne kalle. Kalle ser ut som råte, men er en misfarging av kjernen. Fargeendringen skyldes bakterier og fargeskadesopper. Det er lite kunnskap omkring egenskapene til kalle, men de studier som er utført viser at det er tilnærmet de samme egenskapene for kalle som for lys ved. Det kan være vanskelig å skille visuelt mellom kalle og råte, og i enkelte områder er uttrykket kalle også benyttet på surnet eller lett råtnende ved.