Kalksinter, porøs, kornet eller trådet kalkavsetning, se kalktuff.