Kalkkarse, ettårig spinkel art i korsblomstfamilien. 3–10 cm høy, bladene er finnet og sitter i en rosett ved grunnen av planten. Blomstene er små og hvite. Kronbladene er knapt én mm lange. Kalkkarse blomstrer i mai, varmekjær art som i Norge bare er funnet i Østfold på skjellsandbanker og annen kalkrik grunn. Hovedutbredelsen er i Europa, Asia og Nord-Afrika.