Kaliumnatriumtartrat er en kjemisk forbindelse som brukes til fremstilling av Fehlings væske, i speilproduksjon og i piezolelektrisk utstyr, dessuten noe i medisinen. Kjemisk sett er stoffet det blandede kaliumnatriumsaltet av vinsyre. Molekylformelen er (CHOHCOO)2KNa·4H2O.