Kalendertegn, tegn til kort angivelse av astronomiske uttrykk som har vært brukt i almanakker og kalendere. Dyrekretstegn, se Dyrekretsen.