Kaldklaring, renseprosess som brukes særlig for planteoljer, tran og fiskeoljer for at de skal kunne oppbevares ved ca. 0 °C uten å utskille fast fett og bli uklare. Kaldklaring utføres ved at råoljene kjøles til ca. –1 til –2 °C og holdes der en tid, f.eks. 24 timer, for at det faste fettet som skilles ut, stearinen, skal få tid til å danne store krystaller. Stearinen skilles fra i filterpressen, sammen med den fjernes en del vann og eventuelle faste forurensninger (smuss).