Kalanderlerke, fugleart i familien lerker. Størrelse og farger som sanglerke, men med svart flekk på hver side av halsen. Hekker i middelhavslandene og østover. Påtruffet tilfeldig ni ganger her i landet per 2002.