Kakaomøll, sommerfuglart i familien pyralider, Pyralidae. Den er liten, gråbrun og forekommer i sjokoladefabrikker, kornlagre, bakerier osv. De hvitgule til lysebrune, 12–14 mm store larvene utvikles i plantemateriale som de spinner sammen med tråder. Utbredt over store deler av verden og er et vanlig skadedyr på tørre planteprodukter. Arten innføres ofte med varer fra sørligere land og kan i oppvarmede lagerrom opptre i store mengder. Jfr. daddelmøll.