Kainitt, fargeløst, gjennomsiktig mineral med salt og bitter smak. Består av et vannholdig sulfat og klorid av kalium og magnesium, KMgCl(SO4) · 3H2O, med monoklin symmetri. Finnes bare på saltleier av marin opprinnelse. Først beskrevet fra saltgruvene ved Stassfurt, Tyskland. Kainitt benyttes som kaliumholdig gjødningsmiddel og til fremstilling av kaliumforbindelser.