Kafirspråk, nuristani, en gruppe indoariske språk som tales av fjellfolk i Nuristan i det nordøstlige Afghanistan, anslagsvis 200 000 (2004). Kafirspråkene står nærmere indiske språk enn iransk, men må ha skilt seg ut fra indoarisk alt i før-vedisk tid og har bevart enkelte overmåte gamle former. Senere har kafirspråkene vært utsatt for meget sterk påvirkning fra indiske nabospråk. Kafirspråkene er blitt klassifisert og beskrevet av Georg Morgenstierne i artikler i Norsk tidsskrift for sprogvidenskap.