Kadusere, bli herreløs, hjemfalle; erklære for hjemfalt.