Kadukk, ifølge romerretten borttestamentert gods som på grunn av særskilte forhold ikke tilfalt den som var nevnt i testamentet, men enten andre arvinger eller statskassen. En alminnelig årsak var keisertidens lovgivning til fremme av befolkningstilveksten, som bl.a. under visse vilkår utelukket ugifte og barnløse fra arv.