Kadaverin, (av kadaver), pentametylendiamin, organisk forbindelse som oppstår ved forråtnelse av proteiner. Et diamin som dannes ved spalting av aminosyren lysin. Molekylformel H2N(CH2)5NH2. Giftig.