Kadaverin er en organisk forbindelse som oppstår når proteiner råtner. Kjemisk sett er det et diamin som dannes ved spalting av aminosyren lysin, og det kalles også pentametylendiamin. Kadaverin har kjemisk formel H2N(CH2)5NH2. Stoffet er giftig.