Kabirer, en gruppe greske guddommer; kom inn i gresk religion utenfra, kanskje fra Lilleasia og øyene utenfor Lilleasia. Det er usikkert om de er av semittisk opprinnelse, ettersom de i den eldste form ikke oppviser karakteristiske semittiske trekk. De var i første rekke de sjøfarendes beskyttere, og kan ha fått navnet av fønikerne. En relativt sen fortelling hos Clemens Alexandrinus, som gjør kabirene til tre brødre hvorav den ene ble drept av de to andre, kan hvile på en gammel tradisjon om at kabirene var fruktbarhetsguder. I så fall er en semittisk opprinnelse mulig.