Kabbe, liten blokk med tau, festet midt i underliket på et seil; tjener til å holde seilet inn til masten.