Kédang, folkegruppe i Indonesia, på øya Lembata i den østlige delen av landet. De teller (2005) i overkant av 30 000, og snakker et austronesisk språk. Hovednæringen er svedjejordbruk, med mais, ris, rotknoller og grønnsaker som de viktigste vekstene. Ellers har ulike palmeslag stor praktisk og økonomisk betydning. Det holdes svin, høns, geiter og hunder, og langs kysten har enkelte spesialisert seg på fiske. Flertallet er katolikker, noen er muslimer og enkelte holder fast på tradisjonelle trosforestillinger. Landsbyene består av medlemmer av ulike patrilineære klaner knyttet til hverandre gjennom ekteskap etter prinsippet om asymmetrisk allianse, noe som vil si at en ættelinjes menn og dens kvinner aldri kan søke ektefeller fra samme ættelinje.