Kålminérflue, tovingeart i familien minérfluer (Agromyzidae). 3–4 mm lang, gulgrå med et par klare, brunhårede vinger. Larven er 6 mm, hvit til glassaktig og fotløs. Er påvist som skadedyr nord til Nord-Trøndelag, særlig på blomkål og hodekål. Larvene minerer ganger i bladenes side- og hovednerver, og veksten svekkes. Utenfra sees angrepet bare som en grå misfarging. Det opptrer to generasjoner årlig.