Kålgallsnutebille, billeart i familien snutebiller, Curculionidae. 2,5–3 mm lang og dekket av hvitgrå behåring. Larven er 5 mm, gulhvit, krumbøyd og fotløs med brunt hode. Billen er ikke med sikkerhet påvist i Norge, men skade på kål er funnet flere ganger på Østlandet. Den ytrer seg som galler eller oppsvulminger på stengel eller rothals. Gallene inneholder ett eller flere larvekamre.