Kålgallmygg, tovingeart i familien gallmygg, Cecidomyiidae. Ca. 2 mm lang, legger i juni små, hvite egg på bladene eller på bladstilkene i sentrum av kålvekster. De gulhvite, 2–3 mm lange og fotløse larvene angriper vekstpunktet, slik at plantene busker seg. I hodekål fører dette til mange småhoder, i blomkål og kinakål til manglende hodedannelse, i kålrot til mange bladfester. I fuktig vær setter det seg ofte råte i angrepsstedet (bakterieråte). På kålrot forekommer også angrep på bladene, som får rynker og vabler (krusesyke). Den har to generasjoner i året. De voksne er dårlige flygere, så vekstskifte med det nye feltet 200 m unna det gamle er et godt forebyggende tiltak.